most-popular

Hiển thị các bài đăng có nhãn PhotoshopHiển thị tất cả
PHOTOSHOP - Luyện Tập 03 (Ghép ảnh)
PHOTOSHOP - Luyện tập 2 (Sử dụng Brush)
PHOTOSHOP - Luyện Tập 01 (Thiết kế Banner thông báo)
Kiểm tra lại lần 2
Photoshop - Kiểm tra 1 tiết
Bài tập Photoshop - Xóa hình xăm
Loại bỏ mụn và những điểm dư thừa trên bức ảnh - Bài tập Photoshop
Ghép hình thẻ bằng photoshop
Ghép ảnh 3D Bằng Photoshop - Mẹo đánh lừa thị giác người xem
Photoshop Ghép ảnh ngày 5/12/2018
Ghép ảnh photoshop ngày 4/12/218
Kiểm tra - Ghép ảnh trong Photoshop
Photoshop - Ghép anh cơ bản nhất - Nhóm công cụ tạo vùng chọn Marquee tool
 Bài tập Photoshop - Tạo Vùng Chọn 2