most-popular

Loại bỏ mụn và những điểm dư thừa trên bức ảnh - Bài tập Photoshop

Bài tập Photoshop loại bỏ mụn và những điểm dư thừa trên bức ảnh:
Các hình ảnh cần xử lý:


Cách xử lý bằng Photoshop CS6:
(cập nhật sớm nhất)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét