most-popular

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bai_Tap_PhotoshopHiển thị tất cả
PHOTOSHOP - Luyện Tập 03 (Ghép ảnh)
PHOTOSHOP - Luyện tập 2 (Sử dụng Brush)
PHOTOSHOP - Luyện Tập 01 (Thiết kế Banner thông báo)
Kiểm tra lại lần 2
Photoshop - Kiểm tra 1 tiết
Bài tập Photoshop - Xóa hình xăm
Loại bỏ mụn và những điểm dư thừa trên bức ảnh - Bài tập Photoshop