most-popular

PHOTOSHOP - Luyện tập 2 (Sử dụng Brush)

         Trong Photoshop, sử dụng tệp tin Brush tên “20 Education Brushes.abr” thực hiện các yêu cầu sau:

- Tải Brush: 20 Education Brushes.abr tại đây

- File bài tập

- Yêu cầu:

a)    Tạo ảnh mới với kích thước: 4000px x 3000px, độ phân giải 72 Pixels/Inch với màu nền có mã màu là “0033ff”, lưu lại với tên LuyenTap2.psd

b)    Tạo layer mới, sử dụng brush “Education 5” trong bộ 20 Education Brushes, màu foreground: ffffff, size: 2500px tạo ra nhân vật giáo viên, đặt tên lớp là GV. f6ff00

c)    Tạo layer “noidung” sử dụng brush Education 7 vẽ nội dung kích thước 1200, đặt nằm trong khung hình chữ nhật ở câu b.

d)    Tạo layer “noidung2” sử dụng brush Education 11 vẽ nội dung kích thước 2500, màu vàng (#f6ff00).

e)    Sử dụng công cụ Text tạo ra văn bản:

-       “LUYỆN TẬP 2” kích thước 250pt, mã màu: #f6ff00

-       “BRUSH” kích thước 850pt, mã màu: # f6ff00; sau đó tạo hiệu ứng Drop Shadow với màu đen, Distance: 23px, Spread: 18%, và Size: 50px.

-       “WWW.TUHOCVITINH.COM”  kích thước 100pt, mã màu: #ffffff


Một số hình sản sản phẩm học viên:Đăng nhận xét

0 Nhận xét