most-popular

9. Làm việc với Hình Ảnh (CẮT HÌNH ẢNH THEO KHUNG)

Trong InDesign để cắt bức ảnh theo khung như mẫu


Các bước thực hiện để chèn hình ảnh các bước thực hiện chọn File/Place

Chọn nơi chứa hình ảnh chèn/ Open

Hình ảnh gồm 2 thành phần, khung hiệu chỉnh bên ngoài và vùng nội dung bên trong

Khi muốn điều chỉnh vùng bên ngoài chỉ cần kéo thả chuột, nếu muốn điều chỉnh nội dung bên trong chọn phần trung tâm của bức ảnh sẻ hiển thị 2 vòng tròn (1 vòng tròn nhỏ và 1 vòng tròn lớn).

Khi kéo vùng bên ngoài của bức ảnh, nếu bức ảnh nhỏ hơn vùng kéo sẽ có những khoảng trắng, 


Vì thế để bức hình được Full theo vùng kéo chọn Fitting/ Fill Frame Proportionally

Cắt hình theo vùng chọn

Bước 1: Vẽ vùng cần cắt, dùng chức năng vẽ để vẽ vùng theo yêu cầu

Chọn hình nhấn tổ hợp phím command + X sau đó chọn vào vùng chọn là hình tròn nhấn tổ hợp phím alt + command + V

Đăng nhận xét

0 Nhận xét