Thú vị giữa bụng người đàn ông và màn hình vi tính

Sự so sánh thú vị về bụng người đàn ông và màn hình vi tính.


Hình Nền Đẹp Cho Máy Tính

Hình nền đẹp

Mô phỏng quá trình khởi động máy tính

Trong máy tính, khởi động máy tính hay boot máy tính (booting) là một quá trình tải hay tự mồi (bootstrapping) để khởi động sự làm việc của hệ điều hành khi người dùng bật một hệ thống máy tính. Một trình tự khởi động (boot sequence) là một tập hợp các lệnh ban đầu được máy tính thực hiện khi nó được khởi động. Trình khởi động (bootloader) sẽ nạp hệ điều hành chính vào máy tính để hoạt động.
Tuy nhiên người dùng khi khởi động máy tính chỉ nhìn thấy bên ngoài và màn hình hiển thị khi khởi động, không biết được bên trong quá trình khởi động diễn ra như thế nào? Dưới đây là mô phỏng quá trình khởi động của máy tính. 

Trung Hiếu.
Bài kiểm tra sử dụng phần mềm Paint để vẽ các bước cơ bản

Bài 1: Vẽ con Vịt qua các bước cơ bản sau:
Hình 1: Các bước vẽ con Vịt
Bài 2: Vẽ các bông hoa màu sắc khác nhau
Hình 2: Các bông hoa

Lỗi không truy cập được Internet do sai ngày giờ hệ thống

Mô tả:
Trong quá trình sử dụng Internet khi có một số trang có giao thức là https chúng ta không thể truy cập.
Trong khi đó một số trang khác truy cập được:
Hình 2: Truy cập được trang web có giao thức là http

Nguyên Nhân:
Do máy tính cài đặt sai ngày giờ hệ thống, cho nên chúng ta ngày đặt lại ngày giờ hệ thống đúng với ngày giờ thực tế.Hình 3: Nguyên nhân xảy ra lỗi
Cách khắc phục:
Hình 4: Cài đặt lại ngày giờ hệ thống
Nguyễn Đăng Chưởng - Trần Trường Hải

Lưu đồ khắc phục sự cố phần cứng mạng internet

Lưu đồ khắc phục sự cố phần cứng mạng internet
  
Nguồn tài liệu tham khảo: http://www.fonerbooks.com/network.htm
 Yêu cầu:
Dựa vào lưu đồ khắc phục sự cố mạng máy tính và tài liệu tham khảo các em hãy vẽ lại và Việt hóa lưu đồ trên.

Sử dụng Paint vẽ các bước cơ bản phần 2

Sử dụng công cụ Paint để vẽ các bước cơ bản phần 2.