most-popular

CÁCH TÁCH NỀN HÌNH ẢNH TRONG INDESIGN

 Để tách đối tượng hình ra khỏi nền, các bước thực hiện

Bước 1: Dùng công cụ pentool vẽ vùng đối tượng cần tách


Bước 2:Quét khối vùng chứa đối tượng

Sau khi tách đối tượng
Đăng nhận xét

0 Nhận xét