most-popular

Kiểm tra lại lần 2

Câu 1: Xử lý ảnh
a)     Từ hình Cau_3.jpg, hãy loại bỏ không dấu vết cột đèn ở vị trí 01, lưu kết quả Cau3_a.jpg  
b) Từ hình Cau_3.jpg, hãy loại bỏ không dấu vết cột đèn ở vị trí 02, lưu kết quả Cau3_b.jpg

Câu 2: Ghép ảnh:
a)     Ghép ảnh Cau_3 vào Khung_Hinh tạo ra phong cảnh nhìn ra cửa sổ như hình Cau_4, lưu kết quả Cau4_a.jpg.
b)    Tách nền hình Nhan_Vat_Nu.jpg, xử lý lấy các sợi tóc con và làm mềm đường viền xung quanh nhân vật, lưu kết quả Cau4_b.psd 
c) Ghép ảnh tách nền ở câu b vào khung hình đã ghép câu a để tạo ra cảnh cô gái đứng bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh đường phố (Cau_4), lưu kết quả Cau4_c.jpg
Hình Cau_3.jpg

Khung hình


Nhan_Vat_Nu.jpg
 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét