most-popular

Photoshop - Kiểm tra 1 tiếtCâu 1: Tạo ảnh mới
          Hảy tạo một ảnh nền chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 theo yêu cầu sau cho cho kết quả như hình minh họa Cau_1, lưu kết quả với tên Cau_1.psd.
a. Tạo mới một ảnh kích thước 730px x 240px, độ phân giải 80 Pixels/Inch với màu nền là màu chuyển sắc Linear Gradient giữa 2 màu có mã màu là “cc00cc” và “ff99ff”.
b. Nhập vào đoạn văn bản sau: “CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ” sử dụng font chữ Arial, cở chữ 36pt, màu chữ có mã là “cc00cc”, viền chữ 2pt với màu có mã là “ffffff”.
c. Tạo chữ 8/3 font chữ “Bowlby One SC”, cở chữ 120pt. Lồng hình hoa-cuc-trang.jpg vào bên trong chữ 8/3 này, và sắp xếp vị trí sau cho chữ số nào cũng thấy được bông hoa nhất. Tạo viền chữ 8/3 với kích thước 3pt, màu viền có mã màu là “990000”.
d. Tạo lớp mới tên Nen_Phu nằm trên lớp Background, Sử dụng Brush “Scattered Leaves” và màu trắng vẽ các lá cây phủ dài trên lớp đó.
Câu 2 Cắt ảnh:
a)     Anh/Chị hãy chỉnh sữa ảnh 2-1.jpg sau cho dung lượng của các ảnh nhỏ hơn 800Kb nhưng nội dung bên trong ảnh không thay đổi.
b)    Cắt ảnh 2-2.jpg theo tỷ lệ lần lượt là 2x3, 4x3, 5x7, 16x9 và lưu với tên tương ứng là 2_3.jpg, 3_4.jpg, 5_7.jpg, 16_9.jpg.
c)     Cắt ảnh 2-3.jpg theo kích thước là 1000px x 450px, 700px x 400px và lưu với tên tương ứng là 1000_450.jpg, 700_400.jpg.
Đăng nhận xét

0 Nhận xét