Bài tập Photoshop - Tạo Vùng Chọn 2

Sử dụng công cụ tạo vùng chọn ghép hình nhân vật từ những rau, củ, quả sau đây:
Yêu cầu:


Hình thực hành:
Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.