Ghép hình thẻ bằng photoshop

Anh chị hãy sử dụng photoshop ghép áo cho nhân vât sau đây:
Tải file áo tại đây. Download
 
Ảnh nhân vật:

Ảnh sau khi ghép áo kích thước 3x4:
Nhân vật nữ:


Ảnh sau khi ghép kích thước 4x6:Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.