most-popular

7.TẠO MASTER PAGES
6.Cách tạo một layout đơn giản(HOW TO create a simple layout)
5. Đưa hình ảnh vào nội dung -  XỬ LÝ TEXT TRONG LAYOUT
4. Hiển thị text theo kiểu định dạng - XỬ LÝ TEXT TRONG LAYOUT
3. HIỆU CHỈNH CHỮ TRONG BÀI VIẾT -  XỬ LÝ TEXT TRONG LAYOUT
2. HIỆU CHỈNH MÀU SẮC CHO CHỮ(TEXT) - XỬ LÝ TEXT TRONG LAYOUT