most-popular

2. HIỆU CHỈNH MÀU SẮC CHO CHỮ(TEXT) - XỬ LÝ TEXT TRONG LAYOUT

Đối với text chúng ta có thể hiểu chỉnh màu sắc tô màu cho chữ, đồng thời pha trộn các màu hỗn hợp vào trong chữ…

-       Chức năng đỗ màu cho chữ bằng công cụ Color

Chức năng Swatches-       Cách đỗ màu bằng chức năng Gradient

Bước 1: Chọn vào nút bên trái để hiệu chỉnh màu cần thay đổi

Bước 2: vào Color chọn màu cần thay đổi

Bước 3: Chọn nút bên phải, chọn màu cần chuyển


Bước 4: vào Color chọn màu cần chuyển 

-       Chức năng đỗ hình nền vào trong chữ

Bước 1: Chọn vào Type/Create Outlines

Bước 2: Đưa hình cần làm nền vào bằng File/Place

Chọn hình ảnh cần chèn vào


Bước 3: Dùng chức năng Fitting để thu nhỏ hình ảnh vừa với kích thước chữ

 


Sau khi hiệu chỉnhĐăng nhận xét

0 Nhận xét