most-popular

4. Hiển thị text theo kiểu định dạng - XỬ LÝ TEXT TRONG LAYOUT


Bước 1 dùng chức năng Pen Tool vẽ hình dạng mong muốnBước 2: dùng chức năng 

 


Bước 3: Xoá đường vẽ

 


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét