most-popular

7.TẠO MASTER PAGES

1.    SỬ DỤNG MASTER PAGE TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO

Thông thường 1 tạp chí sẽ có phần đầu trang (folio), phần chân trang là phần chứa số trang(footer) sẽ được lặp đi lặp lại với các trang trên tạp chí lúc này chúng ta cần dùng Master Page

Mẫu tạp Travel Magazine

2.    CÁC THAO TÁC TRÊN PAGE PANEL

Page Panel thường hiển thị bên phải thanh công cụ, nhưng nếu không thấy thanh Page Panel chúng ta sẽ vào window để bật tính năng này lên Window ->PagesMột số hiệu chỉnh trong Master: Chọn vào Master -> Chuột phải chọn vào Panel Options
Hiệu chỉnh các hiển thị trong Page bao gồm cách hiển thị trang và hiển thị Master


3.    HOẠT ĐỘNG CỦA MASTER PAGES

Khi muốn làm việc với Master Pages chúng ta nhấp đôi vào trang Master


Khi muốn cài đặt nội dung lặp đi lặp lại thì tại Master chúng ta cài đặt

Ví dụ: Vẽ 1 hình chữ nhật tại trang bên trái và 1 hình vuông tại trang bên phải trong Master, lập tức các trang tiếp theo sẽ thay đổi và định dạng giống trang Master

Nếu muốn trang đầu tiên không bị ảnh hưởng với Master, chọn trang cần hiệu chỉnh -> Click chuột phải chọn Apply Master to Pages, tại Apply Master chọn [None]Nếu muốn trang 1 định dạng theo Master chỉ cần kéo phần định dạng xuống và thả tại vị trí 

Nếu muốn các trang sau bỏ phần Master chỉ cần kéo trang None phía trên xuống các trang cần bỏ định dạng MasterTạo thêm Master mới: CLick phải chọn -> New MasterĐặt tên cho Master mặt định là B Master, chúng ta có thể thay đổi tên tuỳ ý

Hiển thị


4. CÁCH SỬA XOÁ 1 THIẾT KẾ TRÊN MASTER PAGE

Nếu cần thao tác hay chỉnh sửa các Master đã được cài đặt cho các trang, Chọn vào vùng Master đã định nghĩa nhấn tốt hợp phím: Command + Shift + Click chuột trái
Đăng nhận xét

0 Nhận xét