most-popular

5. Đưa hình ảnh vào nội dung - XỬ LÝ TEXT TRONG LAYOUT

Bước 1: Chèn hình vào (Lưu ý hình phải nền trắng)

 


Bước 2: Đưa hình ảnh đặt dưới văn bản

 Bước 3: Tách nền của ảnh vào Clipping Path / Options

Hiển thị hộp thoại Clipping Path chọn Detect Edges và tuỳ chỉnh phần Threshold phù hợp

 

 

Bước 4: Hiệu chỉnh tại Text Wrap chọn vào Wrap around object shape, chỉnh khoảng cách từ đối tượng đến văn bản là 0.5cm

 

Kết quả sau khi chèn hình bo theo chữ

 
 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét