most-popular

3. HIỆU CHỈNH CHỮ TRONG BÀI VIẾT - XỬ LÝ TEXT TRONG LAYOUT

Nhìn vào mẫu, chúng ta thấy sẽ có 1 đoạn văn bản được chèn ở giữa bài viết, thông thường trong các tạp chí thường sẽ xuất hiện chèn text theo kiểu này

 


Bước 1: vẽ 1 hình vuông bằng chức năng Rectangle Tool xoá viền cho hình ,sau đó chọn vào Wrap around bounding Box

 


Bước 2: Hiển thị nội dung vào giữa đoạn văn bản

Chọn nội dung cần đưa vào/click chuột phải chọn Text Frame Options

 


Lúc này sẽ hiển thị hộp thoại Text Frame Options, check vào tuỳ chọn Ignore Text Wrap

 


Kết quả hiển thị
 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét