most-popular

6.Cách tạo một layout đơn giản(HOW TO create a simple layout)

 Thực hiện tạo 1 trang theo mẫu

Bước 1: Thực hiện tạo 1 Document theo thông số 


Bước 2: Chèn hình ảnh vào trong trang bằng cách nhấn tổ hơjp phím command + D hoặc vào menu File/Place


Chọn đường dẫn chứa hình ảnh 

Kéo kích thước mong muốn


Bước 3: Chèn nội dung vào trang, chọn chức năng Type Tool (Nếu không có nội chúng ta có thể đỗ nội dung mẫu vào trang)

Tạo phần intro, để không bị ngắt, check bỏ phần Hyphenate


Bước 4: Tạo vùng màu phía trên, chọn vào chức năng vẽ hình chữ nhật, đồ màu bằng chức năng color, lúc này hình chữ nhật sẽ đè lên trên chữ


Để hiển thị chữ lên trên hình chữ nhật click phải chuột chọn vào Arrange/Send to BackBước 5: Tạo phần đầu trang và chân trang trên trang Master theo mẫu và đánh số trang tự động


Sau khi đã tạo xong trang Master thì cài đặt cho các trang còn lại


Đăng nhận xét

0 Nhận xét