most-popular

Hiển thị các bài đăng có nhãn INDESIGNHiển thị tất cả
7 kỹ thuật bố cục sáng tạo với InDesign (7 Creative Layout Techniques with InDesign)
11. CÁCH TƯ DUY CHỌN FONT VÀ SIZE CHỮ CHO SÁCH – BÁO - TẠP CHÍ
10. MULTIPLE FRAMES
9. Làm việc với Hình Ảnh (CẮT HÌNH ẢNH THEO KHUNG)
8. Cách đánh số trang tự động
7.TẠO MASTER PAGES
6.Cách tạo một layout đơn giản(HOW TO create a simple layout)