most-popular

Hiển thị các bài đăng có nhãn INDESIGNHiển thị tất cả
5. Đưa hình ảnh vào nội dung -  XỬ LÝ TEXT TRONG LAYOUT
4. Hiển thị text theo kiểu định dạng - XỬ LÝ TEXT TRONG LAYOUT
3. HIỆU CHỈNH CHỮ TRONG BÀI VIẾT -  XỬ LÝ TEXT TRONG LAYOUT
2. HIỆU CHỈNH MÀU SẮC CHO CHỮ(TEXT) - XỬ LÝ TEXT TRONG LAYOUT
1.    CANH CHỈNH CÁC THÀNH PHẦN TRONG 1 THIẾT KẾ -  XỬ LÝ TEXT TRONG LAYOUT
BÀI 1 GIỚI THIỆU INDESIGN