most-popular

Color Theme Tool ADOBE INDESIGN 2022

Công cụ Color Theme Tool là công cụ dùng để lấy màu từ ảnh, với công cụ này sẽ lấy tất cả các màu sắc có trong ảnh, đồng thời bổ sung màu vào thư viện

Bước 1: Mở công cụ Color Them Tool

Bước 2: Chọn bức ảnh cần lấy màu sắc, lúc này với công cụ Color Theme Tool đã lấy được bảng màu từ hình 


Bước 3: Bổ sung bảng màu vào, chọn biểu tượng dấu + bên phải, nhấn tuỳ chọn bảng màu cần thêm vào trong Swatches, lúc này bảng màu sẽ bổ sung vào bên dưới Đăng nhận xét

0 Nhận xét