most-popular

Sửa lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini

The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini là lỗi gì? Bạn thường xuyên gặp lỗi này khi upload dữ liệu lên website? Tham khảo bài viết sau đây của BKNS để có thông tin chi tiết nhé!

Khắc phục lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini

Khắc phục lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini

1. Nguyên nhân gây lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini

Plugin và Theme là những thành phần quan trọng khi xây dựng website WordPress. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi bạn cài Plugin hay Theme bạn gặp lỗi “the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.iniTất nhiên, khi gặp lỗi đó bạn sẽ không thể tiến hành cài Plugin hay Theme được nữa.

Lỗi trên xuất hiện là do nhà cung cấp Hosting mặc định dung lượng tối đa được upload lên Hosting. Do đó, khi bạn up một file lớn hơn mức quy định sẽ xuất hiện thông báo lỗi. Nếu bạn muốn kiểm tra giới hạn tối đa khi upload một file lên Hosting bạn có thể vào: Menu phương tiện => Thêm tập tin => Kiểm tra

2. Khắc phục lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini

2.1 Sửa lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini bằng cách chỉnh sửa php.ini qua cPanel

Bước 1: Tìm đến “Trình soạn thảo MultiPHP INI Editor

Khắc phục lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini bằng cách chỉnh sửa php.ini qua cPanel

Bước 2: Chọn website của bạn

Bước 3: Chỉnh sửa “upload_max_filesize” dựa trên nhu cầu của bạn

Khắc phục lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini bằng cách chỉnh sửa php.ini qua cPanel 1

2.2 Sửa lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini bằng cách chỉnh sửa file php.ini trên DirectAdmin Hosting

Bước 1: Đăng nhập Hosting

Bước 2: Chọn tên miền muốn thay đổi phiên bản PHP

Bước 3: Chọn “Select PHP version

Khắc phục lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini bằng cách chỉnh sửa file php.ini trên DirectAdmin Hosting 2

Bước 4: Tùy chỉnh phiên bản PHP gồm PHP Extension, PHP Settings

Khắc phục lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini bằng cách chỉnh sửa file php.ini trên DirectAdmin Hosting 3

Tùy chỉnh phiên bản PHP Extension

 

Khắc phục lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini bằng cách chỉnh sửa file php.ini trên DirectAdmin Hosting 4

2.3 Fix lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini bằng cách sửa php.ini qua FTP

Bước 1: Kết nối máy chủ qua FTP

Bước 2: Vào thư mục gốc của website

Bước 3: Tìm tệp php.ini trong thư mục gốc (nếu không tìm thấy thì tạo thư mục mới và đặt tên là php.ini)

Khắc phục lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini bằng cách sửa php.ini qua FTP

Bước 4: Thêm hoặc sửa đoạn mã sau:

upload_max_filesize = 12M

post_max_size = 13M

memory_limit = 15M

Khắc phục lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini bằng cách sửa php.ini qua FTP 1

 

2.4 Khắc phục lỗi the uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini bằng cách chỉnh sửa tệp .htaccess

Bước 1: Kết nối website qua FTP để chỉnh sửa tệp .htaccess

Bước 2: Thêm đoạn code sau để điều chỉnh giá trị dựa trên nhu cầu của bạn:

php_value upload_max_filesize 12M

php_value post_max_size 13M

php_value memory_limit 15M

3. Các thông số ảnh hưởng đến giới hạn upload file trong php.ini

3.1 Upload theo MB

  • upload_max_filesize =500M
  • post_max_size =500M
  • max_allowed_packet =500M
  • memory_limit =500M

3.2 Thời gian timeout tính theo mili giây

  • default_socket_timeout =30
  • max_execution_time =30
  • max_input_time =30

Đăng nhận xét

0 Nhận xét