most-popular

Lỗi bị treo ở bước Creating Database Tables khi cài đặt Joomla 3.x trên XAMPP?

Bạn sửa lỗi bị treo ở bước Creating Database Tables khi cài đặt Joomla 3.x trên XAMPP theo hướng dẫn tuhocvitinh xem như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta cần chọn reset lại trang hoặc nhấn F5 để refresh lại trang. Sau đó bạn quay lại bước đầu tiên của quá trình cài đặt Website Joomla và điền thông tin cài đặt lại từ đầu. Bạn cần kiểm tra và thực hiện 2 thay đổi sau:

Thay đổi 1Bạn cần thay thế kiểu Storage Engine từ “InnoDB” thành “MyISAM” trong tệp tin joomla.sql nằm trong thư mục cài đặt Joomla ( có đường dẫn là ….installationsqlmysqljoomla.sql). Đầu tiên, bạn mở tệp tin joomla.sql:

hoi-loi-bi-treo-o-buoc-creating-database-tables-khi-cai-dat-joomla-3-x-tren-xampp 

Bạn thay thế “ENGINE=InnoDB” bằng “ENGINE=MyISAM“. Có rất nhiều câu lệnh “ENGINE=InnoDB” trong tệp tin joomla.sql. Bạn có thể sử dụng phần mềm soạn thảo Notepad++ để thay thế một loạt câu lệnh một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Thay đổi 2: Khi đến bước cấu hình cơ sở dữ liệu ( Database Configuration), bạn chọn mục Database Type là MySQLi như hình dưới:

hoi-loi-bi-treo-o-buoc-creating-database-tables-khi-cai-dat-joomla-3-x-tren-xampp-1  

Tiếp tục điền các thông tin trong phần cấu hình cơ sở dữ liệu này. Và tiếp tục quá trình cài đặt bằng cách nhấn Next để tiếp tục quá trình cài đặt. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề của mình. (Sưu tầm) 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét