most-popular

BÀI 7: Thiết lập Sidebar và Section với template Himster

 SidebarSection và 2 nhóm hiển thị các tin trên bài đăng trang chủ, Side Bar hiển thị các bản tin bên phải, các section sẽ được thiết lập bên dưới trang gồm 3 vị trí (Trái, Giữa, Phải)

- Thiết lập Side Bar bằng cách chỉnh sửa các nội dung phù hợp và gắn các nhản

Gắn nhản cho nội dung hiển thị

 Chúng ta gắn các nhản tương ứng với từng đề mục hiển thị

Thiết lập gắn các nhản cho Section

Kết Quả hiển thị sau khi gắn các nhản


Đăng nhận xét

0 Nhận xét