most-popular

BÀI 6: Thiết lập Main với template Himster


Main đây là phần nội dung chính cho trang Tin tức, ở phần này ban có thể hiệu chỉnh số bài viết hiển thị cũng như thiết lập tác giả, ngày tháng đăng tin... ngoài ra cũng có thể cấu hình thêm các tiện ích cho phần Main

Chọn vào Bài Đăng trên Blog ->Chỉnh sửa


Sau khi thiết lập phần Main nhấn vào LƯU kết quả sau khi thiết lập


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét