most-popular

BÀI 2: TẠO BÀI VIẾT CHO Blogspot và GẮN NHẢN template Himster

 Sau khi bạn đã tạo Blog với blogspot thành công, nhưng blog của bạn chưa có nội dung, bài viết, hình ảnh hay video gì. Bây giờ bài viết sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện đăng bài viết đầu tiên lên Blog của mình.

Bước 1: Đăng nhập vào blogspot chọn  BÀI ĐĂNG MỚI

Bước 2: Nhập nội dung gồm tiêu đề, nội dung bài viết, gắn nhản cho bài viết
Bài viết sau khi thực hiện bổ sung tiêu đề nội dung hình ảnh và gắn nhản, Mặt định Blog sẽ chọn hình đầu tiên là hình đại diện

Kết quả bài viết

Đăng nhận xét

0 Nhận xét