most-popular

BÀI 5: Cách xoay, lật, phóng to, thu nhỏ video và hình ảnh trong ADOBE PREMIERE

 Nhóm lệnh Effect Controls  dung để hiệu chỉnh video như xoay, lật, phóng to thu nhỏ video và hình ảnh

-        Position: Hiệu chỉnh di chuyển đối tượng theo chiều ngang; Hiệu chỉnh đối tượng theo chiều dọc

-        Scale: Hiệu chỉnh đối tượng phóng to thu nhỏ

-        Rotation: Hiệu chỉnh xoay đối tượng

-        Anchor Point: Hiệu chỉnh di chuyển đối tượng theo chiều ngang; Hiệu chỉnh đối tượng theo chiều dọc

-        Reset : Phục hồi trở lại trạng thái ban đầu 

-        Opacity: Tạo ra vùng chọn cho đối tượng theo cấu trúc

-        Mask Feather Hiệu chỉnh độ sang tối của mặt nạ.

-        Mask Opacity: Hiệu chỉnh độ mờ của mặt nạ

-   Mask Expansion: Mở rộng hay thu hẹp mặt nạ

Bạn vui lòng ghi rõ nguồn tham khảo khi sử dụng bài viết của TuHocViTinh.com.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét