most-popular

Module Tỷ Giá và Giá Vàng - Edit Phương Thy

Module Tỷ giá và Giá vàng dành cho Joomla
Tải về DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt:
B1: Tải mod Tỷ giá về máy tính DOWNLOAD
B2: Đăng nhập vào trang Quản trị

B3: Chọn Cài đặt Extensions
B4: Chọn File mod vừa tải về ở B1 để upload
B5: Hoàn thành cài đặt
B6: Vô chức năng Quản lý Module, chọn Module Tỷ giá và giá vàng, thiết lặp vị trí hiển thị và các tùy chọn khác.
Đăng nhận xét

0 Nhận xét