Module Tỷ Giá và Giá Vàng - Edit Phương Thy

Module Tỷ giá và Giá vàng dành cho Joomla
Tải về DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt:
B1: Tải mod Tỷ giá về máy tính DOWNLOAD
B2: Đăng nhập vào trang Quản trị

B3: Chọn Cài đặt Extensions
B4: Chọn File mod vừa tải về ở B1 để upload
B5: Hoàn thành cài đặt
B6: Vô chức năng Quản lý Module, chọn Module Tỷ giá và giá vàng, thiết lặp vị trí hiển thị và các tùy chọn khác.
Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.