most-popular

Jack Yêu cầu Ê Kíp Người Bí Ấn xóa Video Bạc Phận là Đúng

" Lật nhanh hơn bánh tráng" chính là chương trình
"Người bí ẩn": Hôm qua khẳng định Jack yêu cầu gỡ clip nay lại chuyển
thành lỗi kỹ thuật.

Nói về ồn ào hiện tại, Jack chia sẻ với fan: "Cố gắng đi, đây chỉ là
những bước đầu, không có gì phải lo, phải sợ hết. Nhưng mọi chuyện cứ để
người ta như vậy. Người ta sống thế nào với mình, mình cứ từ từ, không
có gì phải lo cả".

Nếu việc Jack có yêu cầu Êkíp người bí ấn xóa Video cũng đúng mọi người nhé, hãy xem rồi sẽ rõ.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét