most-popular

Hướng dẫn lấy biểu tượng phần mềm Snipping Tool ra màn hình desktop - Windows 10


Bước 1: đối với windows 10 chúng ta vào start rồi lước xuống dưới cùng chọn biểu tượng có tên windows Accessories sao đó chọn biểu tượng mang tên sinpping tool

Bước 2 :khi đã thấy biểu tượng sinpping tool bạn nhấp chuộc phải vào nó chọn more rùi kéo chuộc chọn open file location

Bước 3:sao khi đã chọn open file location một thư mục sẻ xuất hiện bạn nhấp chuộc phải vào biểu tượng sinpping tool chọn send to => Dektop
 MAI SANG

Đăng nhận xét

0 Nhận xét