most-popular

Hướng dẫn cài đặt Photoshop CS6

Bước 1: Tải phần mềm Photoshop CS6, phiên bản rút gọn đơn giản

Bước 2: Giải nén file tải về 

 Bước 3: Mở file cài đặt 


Bước 4:Bấm nút Next để bắt đầu 
 Bước 5:Chọn đường dẫn cài đặt 
 Bước 6:Chọn phiên bản cài đặt 
 Bước 7:Chọn thư mục cài đặt 
 Bước 8:Chọn tùy chọn cho cài đặt 
 Bước 9:Bấm nút Install để bắt đầu cài 
 Bước 10:Tiến trình cài đặt bắt đầu 
 Bước 11:Hoàn thành cài đặt 
 Bước 12:Mở photoshop 
 Giao diện làm việc Photoshop CS6 
Đăng nhận xét

0 Nhận xét