Hướng Dẫn Cài Đặt ChromePHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
Kỹ năng: Đặt Chrome làm trình duyệt mặc định
Học sinh: …………………………………………
Bước 1: Tải Chrome
          Truy cập vào google.com, search từ khóa Chrome, truy cập vào trang có địa chỉ
web:  https://www.google.com/intl/vi/chrome/browser/desktop/

Bấm vào nút Tải xuống Chrome để tiến hành tải và cài đặt
Bước 2: Lựa chọn tùy chọn cài đặt
 
Check bỏ lựa chọn Đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định của tôi nếu không muốn làm trình duyệt mặc định.
Bấm vào nút Chấp nhận cài đặt để bắt đầu cài.
Bước 3: Lưu tập tin cài đặt


Bước 4: Cài đặt Chrome 

Nhấp chọn tập tin ChromeSetup.exe vừa tải về để tiến hành cài đặt.
Công việc còn lại là chờ máy tính cài đặt hoàn tất và sử dụng.
Người viết: Trung Hiếu


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.