Mô phỏng quá trình khởi động máy tính

Trong máy tính, khởi động máy tính hay boot máy tính (booting) là một quá trình tải hay tự mồi (bootstrapping) để khởi động sự làm việc của hệ điều hành khi người dùng bật một hệ thống máy tính.
Một trình tự khởi động (boot sequence) là một tập hợp các lệnh ban đầu được máy tính thực hiện khi nó được khởi động. Trình khởi động (bootloader) sẽ nạp hệ điều hành chính vào máy tính để hoạt động.
Tuy nhiên người dùng khi khởi động máy tính chỉ nhìn thấy bên ngoài và màn hình hiển thị khi khởi động, không biết được bên trong quá trình khởi động diễn ra như thế nào? Dưới đây là mô phỏng quá trình khởi động của máy tính. 

Trung Hiếu.
Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.