Bài kiểm tra sử dụng phần mềm Paint để vẽ các bước cơ bản

Bài 1: Vẽ con Vịt qua các bước cơ bản sau:

Hình 1: Các bước vẽ con Vịt
Bài 2: Vẽ các bông hoa màu sắc khác nhau
Hình 2: Các bông hoa

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.