most-popular

Tự học WordPress - Bài 6: Viết và Quản lý một bình luận (Comment)

Bình luận (comment) là những ý kiến của người sử dụng viết cho một bài viết, một trang cá nhân hay một bình luận nào khác trên website. Trong Wordpress những bình luận này được quản lý tại mục Comments.
 
Trong hình trên, Nút Comments nằm trên thanh công cụ bên trái, khi bấm chuột vào thì bên phải sẽ hiển thị tất cả các bình luận được người dùng viết.
Viết một bình luận:
Một cửa sổ cho phép viết Bình luận thường nằm phái dưới một bài viết, hay một chủ đề nào đó. Trước khi viết, một số trang web yêu cầu người dùng phải đăng nhập hệ thống mới được viết, hoặc có thể không yêu cầu. Sau khi viết nội dung vào ô Comment thì bấm nút Post Comment để gửi đi.
 
Quản lý Bình luận:
Trong giao diện Quản trị, Các bình luận được quản lý tại mục Comment, các bình luận được hiển thị tất cả trên phần bên tay phải. Di chuột lên một bình luận, sẽ hiển thị các chức năng cho phép thao tác trên nó (tại mục số 2 trong hình bên dưới).
 
Trong các chức năng Quản lý trên cho biết:
Unapprove: Chưa phê duyệt, khi bấm vào đây thì bình luận này sẽ không hiển thị.
Reply: Trả lời, viết bình luận mới cho bình luận này.
Quick Edit: Chỉnh sửa nhanh
Edit: Chỉnh sửa
Spam: Báo bình luận này là tin rác
Trash: Xóa bình luận này.
Cài đặt tùy chọn cho Bình luận:
Có một số tùy chọn mà có thể thiết lập cho bình luận. Nó được liệt kê trong mục Setting > Discussion
 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét