most-popular

Tự học WordPress - Bài 9: Tùy chỉnh trang web

Sau khi cài đặt giao diện, cần tùy chỉnh thêm để hoàn thành một website theo ý muốn. Bài này hướng dẫn  tùy chỉnh theme Vcard đã hướng dẫn cài đặt ở Bài 6. Trong giao diện Quản trị chính hảy bấm nút Customize Your site để bắt đầu:
 
Giao diện tùy chỉnh nào củng có 2 phần, khung bên trái chứa các chức năng cần chỉnh và bên phải là giao diện xem nhanh của trang web.  
 
Chức năng Site Title & Tagline: Cho phép cài đặt tiêu đề chính của trang web và tiêu đề phụ nằm dưới trang web.
 
Chức năng Colors: Tùy chình màu nền cho trang web
Chức năng Background Image: tùy chỉnh hình nền cho trang web, với các chế độ lựa chọn: Background Repeat, nếu chọn No Repeat thì hình sẽ không lợp lại đầy màn hình mà nằm trên cùng của gốc phải và hiển thị kích thước thật của nó, phần còn lại hiễn thị Background Color được chọn bên trên.
 
Tile: hình nền sẽ được lặp lại để đầy màn hình nếu kích thước hình nhỏ hơn kích thước nền. Chức năng này sẽ được chọn mặc định.
 
Tile Horizontally: hình nền sẽ được lặp lại theo chiều ngang từ trái sang phải
 
Tile Vertically: hình nền sẽ được lặp lại theo chiều đứng từ trên xuống dưới, kết hợp với Background Position nếu chọn left thì hình sẽ nằm bên trái, right: bên phải và center là giữa trang. Hình bên dưới là kết hợp giữa Tile Vertically và Left.
 
Nếu muốn thay đổi hình nền thì sử dụng đường link select a file để chọn hình nền khác hoặc Remove Image để xóa luôn hình nền này, lúc này nền còn lại sẽ do Background của Color ở bên trên quyết định.
 
Chức năng Navigation: cho phép chọn menu chính hiển thị bên khung phải giao diện, ví dụ chọn có menu tên Vi tính chứa link Vi tính căn bản, khi chọn menu chính là Vi tính thì link Vi tính căn bản sẽ được đặt làm menu chính của website như hình bên dưới.
  
Chức năng Static Front Page: cho phép lựa chọn chế độ hiển thị bài viết trên trang chính (trang chủ). Chọn mặc định là Your latest posts sẽ hiển thị các bài viết gần nhất trên trang chủ, như hình bên dưới có các bài: Android1, Cài đặt Unikey và Hello world!. 
A static page: cho phép chọn một trang (page) cố định hiển thị trên trang chủ, ví dụ ta chọn page Thiết kế web cấp tốc thì bên trang chủ chỉ hiển thị duy nhất nội dung trang này.
  
   
 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét