most-popular

Tự học WordPress - Bài 7: Cài đặt giao diện (Theme)

Trong quá trình cài đặt WordPress mặc định có một vài giao diện thể lựa chọn. Bạn có thể tìm thấy các giao diện trong khu vực quản trị WordPress > Appearance> Themes.
 
Muốn sử dụng giao diện nào chỉ cần nhấn nút Active bên dưới
 
Hoặc có thể cài đặt thêm nhiều giao diện mới bởi nút chức năng Install Theme ở phía trên
Ở đây thử nhập từ khóa cần tìm là personal info và có thể chọn thêm màu sắc, loại giao diện …
 
Dánh sách các giao diện hiện ra, để cài đặt giao diện nào thì nhấn nút Install Now bên dưới giao diện đó.
 
Ở đây ta chọn cài đặt theme Vcard tạo bởi gpriday, sau khi cài xong trở lại giao diện chính của Theme và Active giao diện này để triển khai sử dụng ngay. Giao diện hiện tại sau khi Active thì chưa đúng với giao diện gốc của theme đó, để hoàn thành ta tiếp tục tùy chỉnh qua các bài hướng dẫn tiếp theo.
  

Đăng nhận xét

0 Nhận xét