most-popular

Tự học WordPress - Bài 12: Header

Cấu hình Header trong Wordpres, đăng nhập vào Quản trị, đi đến Appearance > Header ở đây trong giao diện Vcard này ta có thể thay đổi hình đại diện lại bằng cách Duyệt tìm hình cần thay rồi bấm nút Upload kế bên và cuối cùng bấm nút Save Changes để hoàn tất.
 
Để hoàn chỉnh website ta cấu hình lại Tên website cho phù hợp ở vị trí Site Title của chức năng Customize Your Site. Giao diện trang web sau khi cài đặt như sau:
 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét