most-popular

Tự học WordPress - Bài 11: Menu

Cấu hình một Menu trong WP, vào Appearance > Menu. Trong hình bên dưới tại ví trí số 1 là chọn chức năng menu. Vị trí 2 là thêm mới một menu, đặt tên tùy ý, ở đây ta đặt là menu trái. Ví trí 3 có thể thêm một link, page hay các chuyên mục vào menu, trường hợp này ta thêm 3 page: Giới thiệu, Giảng dạy, và Liên hệ vào Menu. Sau khi thêm, vị trí các menu con có thể thay đổi bằng cách ta kéo thả sắp xếp lại vị trí cho nó. Tại vị trí số 4 trong hình ta bấm nút Save Menu, tương tự bấm nút Save Menu ở vị trí số 5 để hoàn tất.
 
Sau khi hoàn thành ta sẽ có được 3 menu như hình bên dưới:
 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét