most-popular

Tự học WordPress - Bài 4: Bắt Đầu Với WordPress

Chạy một ứng dụng Wordpress thế nào?
Tất cả cần làm là có ứng dụng được cài đặt bởi Wordpress, đăng ký một server lưu trữ (hosting), và tên miền (domain). Sau khi đưa ứng dụng lên hosting và cầu hình domain xong thì mở trình duyệt web lên và gỏ tên domain vào thanh địa chỉ là có thể truy cập được ứng dụng web.
Nơi để đăng nhập?
Một khi bạn có blog Wordpress của bạn cài đặt, bạn cần phải đăng nhập vào khu vực quản lý WordPress từ nơi bạn có thể viết bài và quản lý bài viết, ý kiến, thay đổi chủ đề của bạn, vv. Để đăng nhập vào bảng quản trị WP mặc định bằng cách truy cập đến nơi lưu trử và gỏ thêm cụm tử /wp-admin vào:
http://www.yourdomainname.com/wp-admin/
hoặc
http://localhost/wordpress/wp-admin
 
Viết một bài trong WordPress
Ø Viết bài viết và trang (page) là hoạt động cốt lõi trong WP. Có thể bắt đầu biên tập bằng cách nhấn vào nút Add New nằm trong menu bài viết (Post):
Nhập vào nội dung mong muốn như tiêu đề, nội dung. Một khi đã sẵn sàng, bài mới có thể được xuất bản chỉ bằng cách click vào nút Publish.
  
 Tạo trang (page) trong WordPress
Ø Tạo ra các trang cá nhân trong WordPress là khá tương tự như viết một bài. Chỉ cần nhấn vào Add New trong trình đơn Pages
 
Nhập đầy đủ thông tin như: Tiêu đề trang (Title), nội dung trang (Content), chọn trang cấp trên (Parent) hay mẫu biểu (Template). Khi bạn đã sẵn sàng với trang mới của bạn, nhấp vào Publish để lưu lại.
 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét