BÀI TẬP POWERPOINT CƠ BẢN1./   Tạo mới một tập tin PowerPoint (Blank Presentation)
2./  Định dạng cho Slide Master theo yêu cầu sau:
-          Title master:
+ Trong Title style chọn:
-  Font: Arial
-  Kích thước chữ: 40pt
-  Màu chữ: nâu vàng (hướng dẫn: trong bảng màu chọn custom: Red: 153, Green: 102, Blue: 51)
+ Trong Subtitle style chọn:
-  Font: Arial
-  Kích thước chữ: 32pt
-   Màu chữ: xanh dương đậm (hướng dẫn: trong bảng màu chọn custom: Red: 0, Green: 0, Blue: 102)
-          Slide master:
+ Title style của mỗi slide:
-  Font: Arial
-  Kích thước chữ: 36pt
-  Màu chữ: nâu vàng
+ Nội dung: - Kích thước chữ: Level 1: 32; Level 2: 28; Level 3: 24,...
-  Màu chữ: xanh dương đậm
-          Định dạng màu nền cho Slide Master:
Trong Slide Master, chọn Background Style và chọn Style 9 (hình 22.20)


Hình 15.20: Chọn từ Background Style


3./  Tạo các Slide nội dung như ở trang

  tiếp theo. Trong đó:
-          Tạo hiệu ứng chuyển trang (nhóm lệnh Transitions)
-          Tạo hiệu ứng cho từng đối tượng trong các Slide (nhóm lệnh Animations)
-          Tạo liên kết cho các đối tượng trong các Slide cho phù hợp nội dung trình bày: (nhóm lệnh Insert: Action, Shapes)
+     Trong Slide 3: Tạo liên kết “Sử dụng một đoạn trích dẫn” liên kết tới Slide 7.
+     Trong Slide 4: Tạo liên kết “Cung cấp ví dụ để chứng minh” liên kết tới Slide 8.
+     Trong Slide 7: tạo nút hành động để quay lại  Slide 3.
+     Trong Slide 8: tạo nút hành động để quay lại  Slide 4.
4./   Lưu tập tin vào đĩa với tên BT15-1.PPTX

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.