most-popular

Hướng dẫn lấy biểu tượng phần mềm Snipping Tool ra màn hình desktop - Windows 7


Bước 1: Vào Start góc trái dưới màn hình => Chọn thanh tìm kiếm gõ “Snipping Tool”
Bước 2: Click chuột phải vào biểu tượng “Snipping Tool” chọn send to => Chọn desktop, để đưa biểu tượng ra màn hình desktop
Bước 3: Kiểm tra kết quả trên màn hình Desktop


Trúc Phương


Đăng nhận xét

0 Nhận xét