most-popular

Khắc phục lỗi không thấy hộp thoại thông báo lỗi trong Dev C++

Khi sử dụng phần mềm Dev C++ chúng ta biên dịch chương trình thông báo lỗi tuy nhiên không hiển thị hộp thoại thông báo.
Cách khắc phục:

Bước 1: Vào menu View / Floating Report WindowBước 2: Click vào nút Close

Đăng nhận xét

3 Nhận xét